Contact |  Sitemap   
DÚ specialist in loodsenbouw, industriebouw en profielbeplating

Digitale Brochure

Al onze producten en haar toepassingen hebben we opgenomen in een digitale brochure.


Neemt u gerust een kijkje

backpicture

ASBEST RENOVATIE

In samenwerking met zeer gewaardeerde collega bedrijven kunnen wij voor u asbestsanering verzorgen en uw dak voorzien van ge´soleerde / onge´soleerde dakbeplating.

 

Steeds meer bedrijven willen af van de aanwezigheid van asbest in de betreffende bedrijfspanden. Ook particulieren zijn niet gecharmeerd van bijvoorbeeld asbestbeplating op het dak. Naast het feit dat asbest slecht is voor de gezondheid wordt het ook steeds lastiger om betreffende panden te verzekeren. Verzekeringen kunnen het verwijderen en / of opruimen van asbest bij brand of schade niet opgenomen hebben in de clausule.

 

Het verwijderen van de asbestbeplating wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf waarna wij uw dak voorzien van nieuwe beplating ge´soleerd of onge´soleerd.

U als klant heeft een ruime keuze aan mogelijkheden welke beplating u wilt toepassen.

Wij kunnen voor u ook de vergunningen aanvragen.

Het ministerie van infrastructuur en milieu biedt u een mogelijkheid tot fiscale aftrek voor het vervangen van asbestdaken. Bespreekt u deze regeling met uw financieel adviseur. Bij de downloads hebben wij een 2 tal documenten toegevoegd omtrend asbestverwijdering en subsidie.

Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!

ęCopyright projectgroep 'Asbest eraf, zonnepanelen erop', 2008.
In tien provincies is vanaf 1 juli de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Gelderland kiest voor openstelling op 1 oktober, Flevoland voor 1 september. Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen.

De ontwerpregeling ziet er als volgt uit:

  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van min. 15 kW zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt

Stappenplan "Asbest eraf, zonnepanelen erop"

Voor meer informatie of een prijsaanvraag stuur ons een email :

info@weggemans.info

Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie

Nieuwsbericht | 07-09-2012

Er komt een impuls van 20 miljoen euro om asbestplaten van boerderijdaken te verwijderen. Voorwaarde is dat de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) kondigt dat vandaag aan tijdens een werkbezoek in Overijssel. "Hiermee slaan we twee vliegen in ÚÚn klap: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd, en de agrarisch ondernemer gaat duurzame energie produceren."

De aangekondigde impuls houdt verband met het besluit dat over twaalf jaar alle asbestdaken moeten zijn opgeruimd. Momenteel ligt er naar schatting nog zo'n 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelpanelen in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische bedrijfsgebouwen. In een brief aan de Tweede Kamer laat Atsma vandaag weten dat hij 2024 kiest als jaar waarin alle asbestdaken uit Nederland verdwenen moeten zijn. Het is dan een halve eeuw nadat het materiaal op z'n populairst was (jaren '70) en dertig jaar nadat asbest verboden werd als bouwstof (1994), dus alle asbestdaken zijn dan economisch afgeschreven.

Atsma wil voorkomen dat gebouweigenaren de oude golfplaten desondanks nog jaren laten zitten, omdat de risico's met de jaren toenemen. Het verwerende materiaal laat gemakkelijker z'n levensgevaarlijke vezels los en ook de kans dat er bij brand, storm of andere calamiteiten asbest vrijkomt, neemt toe. De verantwoordelijkheid voor deze risico's berust altijd bij de gebouweigenaar, maar de overheid wil waken voor dreigende verspreiding van asbestdeeltjes naar lucht en bodem.

De staatssecretaris baseert zijn voornemen om de daken per 2024 op te ruimen op een maatschappelijke kosten-batenanalyse die hij heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het zonder wettelijke verplichting nog tot 2044 zou duren voordat alle asbestdaken vervangen zijn; het huidige tempo van vervanging is zo'n 4 miljoen vierkante meter per jaar. Het versneld saneren neemt de gezondheidsrisico's weg, maar kost extra geld. Voor veel boeren betekent het immers dat ze hun dakbedekking eerder moeten vernieuwen dan technisch noodzakelijk is. Atsma wil hen stimuleren om tegenover dat verlies een nieuwe, duurzame inkomstenbron te plaatsen: zonne-energie.

Op asbestdaken mag niets gemonteerd worden, dus ook geen zonnepanelen. Boeren die bij het vervangen van de asbestplaten meteen investeren in zonnepanelen, wil Atsma belonen met een subsidie. Hij trekt daarvoor 20 miljoen euro uit, die hij verdeelt via de provincies. Enkele provincies hebben al een eigen subsidieregeling (gehad) voor 'asbest eraf, zonnepanelen erop'; de overige kunnen met het geld van Atsma ook zo'n regeling opzetten. De beschikbare 20 miljoen euro wordt verdeeld naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie.

Eerder dit jaar verruimde het kabinet reeds de fiscale stimuleringsregeling (VAMIL) die ondernemers kunnen aanspreken wanneer ze asbestdaken saneren en zonnepanelen monteren, in het kader van een Green Deal die Atsma sloot met o.a. LTO (boeren). Het extra geld dat de staatssecretaris nu beschikbaar stelt, is nadrukkelijk niet bedoeld als investeringspremie voor zonnepanelen. Daarvoor bestaan reeds de energie-investeringsaftrek en SDE+ subsidie van het ministerie van EL&I (voor ondernemers) alsmede een subsidieregeling van 15 procent waarvan uitsluitend particulieren gebruik kunnen maken.

Geld uit de nieuwe regeling van Atsma mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van asbest; de provincies zullen het geld echter alleen verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. De verwachting is dat de subsidie zorgt voor een verdubbeling van de 4 miljoen vierkante meter asbest die jaarlijks vervangen wordt.