Weggemans

Dé specialist in loodsenbouw, industriebouw en profielbeplating

Adres

Sportlaan 4
4695 BA Sint-Maartensdijk

Telefoon

0166-664105

In samenwerking met zeer gewaardeerde collega bedrijven kunnen wij voor u asbestsanering verzorgen en uw dak voorzien van geïsoleerde / ongeïsoleerde dakbeplating.

 

Steeds meer bedrijven willen af van de aanwezigheid van asbest in de betreffende bedrijfspanden. Ook particulieren zijn niet gecharmeerd van bijvoorbeeld asbestbeplating op het dak. Naast het feit dat asbest slecht is voor de gezondheid wordt het ook steeds lastiger om betreffende panden te verzekeren. Verzekeringen kunnen het verwijderen en / of opruimen van asbest bij brand of schade niet opgenomen hebben in de clausule.

 

Het verwijderen van de asbestbeplating wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf waarna wij uw dak voorzien van nieuwe beplating geïsoleerd of ongeïsoleerd.

U als klant heeft een ruime keuze aan mogelijkheden welke beplating u wilt toepassen.

Wij kunnen voor u ook de vergunningen aanvragen.

Het ministerie van infrastructuur en milieu biedt u een mogelijkheid tot fiscale aftrek voor het vervangen van asbestdaken. Bespreekt u deze regeling met uw financieel adviseur. Bij de downloads hebben wij een 2 tal documenten toegevoegd omtrend asbestverwijdering en subsidie.

 

STIMULERINGSREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP!

 

Copyright projectgroep ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, 2008.
In tien provincies is vanaf 1 juli de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Gelderland kiest voor openstelling op 1 oktober, Flevoland voor 1 september. Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen.

De ontwerpregeling ziet er als volgt uit:

  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van min. 15 kW zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt

 

STAPPENPLAN “ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP”

Voor meer informatie of een prijsaanvraag stuur ons een email :

info@weggemans.info

Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken

Nieuwsbericht | 14-10-2019 | 08:07

 

Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee komt het kabinet vandaag, nadat een eerder wettelijk verbod niet doorging. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Het plan bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

 

Van Veldhoven: ?Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.?

FONDS

E�n van de maatregelen is het oprichten van een fonds waaruit leningen voor het verwijderen van asbestdaken verstrekt kunnen worden. Dit kan tot en met 2028, om zo mensen te stimuleren op korte termijn in actie te komen. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. De Rijksoverheid draagt samen met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds.

ASBEST ERAF

Voor eigenaren van een asbestdak wordt het probleem in de toekomst groter doordat verzekeraars asbestdaken uitsluiten, en met een onverzekerd asbestdak kan je geen hypotheek krijgen. Het doel van de vervolgaanpak is dan ook het mensen op korte termijn zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken hun asbestdak te verwijderen. Door onder andere leningen te verstrekken, de kosten te beperken, hulp van gemeenten met speciale ervencoaches en asbestdaken gezamenlijk te verwijderen.

GEZONDHEIDSSCHADE

Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht, en dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als onder meer bouwmateriaal veelal in daken. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en longkanker veroorzaken.